Obejrzyj stronę w innym języku -»
View this page in another language -»
firmy » Gdynia » usŁugi, inne , produkcja, handel , pomorskie |
 zaloguj się  wydrukuj            
SYSTEMY UZDATNIANIA WODY
AQUABEE SYSTEM


ul. Kołłątaja 21b, 81-332 Gdynia » pokaż na mapie ZUMI
tel. 058 6230677
tel. 600 349 451
gg:
email: aquabeesystem@gmail.com
nip: -
 wybierz nr zdjęcia lub filmu:
TAGI: FILTRY DO WODY , ODŻELAZIACZE , ZMIĘKCZACZE , DYSTRYBUTORY DO WODY , SOO, ODWRÓCONA OSMOZA, COOLERY, BADANIE I UZDATNIANIE WODY, UZDATNIANIE, POPRAWA JAKOŚCI WODY, SYSTEMY OCZYSZCZANIA,FILTRY DO WODY GDYNIA,GDAŃSK,TRÓJMIASTO,WODA ALKALICZNA,ŻYWA WODA.


Przedsiębiorstwo AQUABEE SYSTEM zajmuje się tematyką poprawy jakości wody od wielu lat, w tym okresie dopasowaliśmy szereg urządzeń uzdatniających wodę do dużego
grona odbiorców. Działamy w oparciu o zasadę maksymalnej wygody klienta. Dobierane do indywidualnych potrzeb Klienta, na podstawie analizy wody i parametrów hydraulicznych instalacji.

Woda zasadniczo czerpana jest z dwóch źródeł jakimi są: wody powierzchniowe, takie jak jeziora, strumienie i rzeki oraz wody podziemne - studnie i warstwy wodonośne. Na długiej drodze od ujęcia aż do twojego kranu woda często ulega zanieczyszczeniu różnymi substancjami.

W procesie uzdatniania do wody zazwyczaj dodawany jest chlor, który niszczy szkodliwe bakterie. Jednak mimo, że wodę chlorowaną uważamy za maksymalnie oczyszczoną, chlor może reagować z występującymi w niej substancjami organicznymi, tworząc szkodliwe produkty uboczne, takie jak trihalometany. Na końcowym etapie drogi, którą woda przebywa płynąc do twojego domu, istotnym zagrożeniem mogą okazał się stare rury instalacji wodociągowych. Ołowiane rury oraz spawy w instalacji wodociągowej mogą do wody wypływającej z twojego kranu wprowadzać szkodliwe substancje.

Wszystkie te substancje oraz wiele innych skutecznie usuwają Systemy Oczyszczania Wody proponowane przez naszą firmę oferując jedno z najczystszych źródeł wody, dostępnych bezpośrednio w domu dla Ciebie i Twojej rodziny.

aquaservicepoland.gdynia@wp.pl


Tagi: Filtry do wody, zmiękczacze wody, uzdatnianie wody, systemy oczyszczania wody, odżelaziacze,AQUABEE SYSTEM
 wybierz nr zdjęcia lub filmu:

FILTRY ODŻELAZIAJĄCO - ODMANGANIAJĄCE:

Filtry składają się z butli na złoże, głowicy sterującej automatycznej lub ręcznej. Butla
wykonana jest z tworzywa sztucznego chemoodpornego. Głowice sterujące w zależności od
życzenia Klienta mogły być zastosowane w wersji czasowej lub objętościowej (czasowe
włączają płukanie w określone dni, objętościowe po przepływie określonej ilości wody).
Filtry różnić się miedzy sobą rodzajem złoża wypełniającego butlę. Z reguły wymagają
zainstalowania aspiratora, który służy do automatycznego napowietrzania. W wyniku takiego
uzdatniania woda ma lepszy smak, znika jej nieprzyjemny zapach oraz żółte zabarwienie.

ZMIĘKCZACZE WODY:

Twardość wody powodują związki wapnia I magnezu. Aby zmiękczyć wodę należy jony Ca i Mg
zamieni? na jony sodu (z solanki NaCl). Proces ten zachodzi na złożu kationitu (żywica
jonowymienna), który nasyca się stopniowo jonami Ca i Mg. Czas pracy złoża zależny jest od
twardości i ilości przepływającej wody. Regenerację złoża przeprowadza się za pomocą
roztworu solanki (NaCl). Jony Ca i Mg wymieniane się na jony Na. Woda z regeneracji i
płukania złoża doprowadzana jest do instalacji kanalizacyjnej. Instalacja wyposażona jest w
automatyczny układ regeneracji z pomiarem twardości wody. Zawór obejścia pozwala na
użycie wody niezmiękczonej. Filtr zasilany jest napięciem bezpiecznym 24V poprzez
transformator 230/24V. Usuwanie związków żelaza i manganu może być prowadzone również na złożach jonowymiennych kationitowych.
SYSTEM ODWRÓCONEJ OSMOZY:

Doskonale czysta woda, wolna od bakterii, drobnoustrojów oraz trujących i rakotwórczych związków chemicznych. Filtracja wody odbywa się poprzez membrany polamidowe
cienkowarstwowe TFC o porowatości około 1 nanometra, zbudowanych z ultra cienkiej błony utworzonej na mikroporowatym polisulfonowym podłożu. Wielkość mikroflory mieści się w
przedziale od 0,02 do 0,4 mikrometra i jest skutecznie zatrzymywana przez membranę, której powierzchnia jest magnetyzowana tak, aby cząstki wody stykające się z nią tworzyły warstwę ochronną przed kompaktacją (zapychanie się porów).

Membrana, warstwa zbierająca i usztywniająca oraz siatka nośna tworzą pas nawinięty spiralnie na rurkę, daje to łącznie około 1,5 m2 powierzchni filtrującej. Całość umieszczona jest w obudowie, do której po siatce nośnej dostaje się zanieczyszczona woda i gdy napełnia jej kanaliki, rozpoczyna się proces odwróconej osmozy. Woda przechodząc przez membranę oczyszcza się i przenika do warstwy zbierającej, dalej poprzez kanaliki krąży spiralnie w kierunku środka, do rurki zbierającej, zaś reszta nieczystości spływa po siatce nośnej do ścieków.

Krystalicznie czysta woda gromadzona jest w ciśnieniowym zbiorniku.
 wybierz nr zdjęcia lub filmu:
W CZASACH POWSZECHNEJ CHEMIZACJI ŻYCIA I ZWIĄZANEJ Z TYM DEGRADACJI
ŚRODOWISKA NATURALNEGO CZŁOWIEKA TYLKO URZĄDZENIA OSMOTYCZNE MOGĄ
ZAPEWNIĆ NAM CZYSTĄ I ZDROWĄ WODĘ DO PICIA

Osmoza odwrócona jest obecnie jedyną technologią, która skutecznie usuwa z wody
wszystkie chorobotwórcze związki chemiczne . Jednocześnie przepuszcza pierwiastki
mineralne , które łatwo przedostają się przez odpowiednio dobrane pory MEMBRANY
OSMOTYCZNEJ

W WIELU PAŃSTWACH WODY GŁĘBINOWE (W TYM MINERALNE) ZOSTAŁY SKAŻONE
PRZEZ WYMIESZANIE SIĘ Z ZATRUTYMI WODAMI Z POWIERZCHNI. DLATEGO W UNII
EUROPEJSKIEJ ( RÓWNIEŻ W POLSCE) WPROWADZONO NOWE PRZEPISY ,KTÓRE
ZEZWALAJĄ NA OBECNOŚĆ W WODACH MINERALNYCH I ŹRÓDLANYCH TYCH SAMYCH
TOKSYN ORAZ W TYCH SAMYCH ILOŚCIACH CO W WODACH PITNYCH Z KRANU LUB ZE
STUDNI

Dzięki wyjątkowo małym porom ,membrany osmotyczne odrzucają z wody
bakterie , trujące pierwiastki i związki chemiczne , takie jak
pestycydy , azotany , detergenty , ołów , aluminium itd., a jednoczenie przepuszczają małe
pierwiastki mineralne. Woda osmotyczna jest najlepszą wodą mineralną , bo nie zawiera
żadnych zanieczyszczeń chemicznych.

PRZY ZUŻYCIU 10 LITRÓW WODY OSMOTYCZNEJ DZIENNIE CENA 1 LITRA WYNOSI
TYLKO 10 GROSZY -KILKA RAZY MNIEJ NIŻ CENA NIEPEWNEJ WODY KUPOWANEJ W
SKLEPIE
 wybierz nr zdjęcia lub filmu:
Urządzenia K7-100 i K9-100 z ładunkiem włókniny polipropylenowej, węgla
aktywnego i żywic jonowymiennych usuwają:
zanieczyszczenia mechaniczne powyżej 20 urn 100%
chlor: do 94%
pestycydy do 72%
rozpuszczalniki i oleje przemysłowe do 76%
trójhalometany do 78%

Skuteczność działania ładunku filtrującego wynosi 20m³ (K7-100) i 30m³ (K9-100), ale nie
dłużej niż 6 miesięcy.

Urządzenia K20-100 i urządzenie AQUA-BIGużywane w ujściach wody w budynkach
mieszkalnych i domach jednorodzinnych. Skuteczność działania ładunku filtrującego wynosi od
60 do 150m³, ale nie dłużej niż 6 miesięcy.

Ciekawostką jest, że skuteczność filtracji mechanicznej w jednym układzie filtrującym jest
trójstopniowa:
- 50 mikronów
- 30 mikronów
- 10 mikronów


Stronę odwiedziło 2226 osób(y).